MyDogDNA Lehdistštiedote - 25. syyskuuta, 2013, Helsinki, Suomi

 

PerimŠnlaajuinen MyDogDNA-analyysi tuo esiin tunnetun perinnšllisen  verenvuotohŠirišn myšs suomenajokoirissa ja walesinspringerspanieleissa

ElŠindiagnostiikkaan erikoistunut kotimainen Genoscoper-laboratorio ilmoittaa lšytŠneensŠ tunnetun perinnšllistŠ verenvuotohŠirištŠ aiheuttavan geenimutaation nyt myšs suomenajokoirissa ja walesinspringerspanieleissa. Lšydšs tuli esiin uuden koirille kehitetyn MyDogDNA-testauskonseptin avulla, joka mahdollistaa ainoana maailmassa koirilla tunnettujen perinnšllisten sairauksien testaamisen kaikilta roduilta.

Koirilla tunnetaan geenimutaatioita jo 165 perinnšllisen hŠirišn taustalta. Genoscoperin kehittŠmŠ MyDogDNA-testauskonsepti yhdistŠŠ DNA-testauksen ja tutkimuksen, sillŠ testauksen kautta on nyt mahdollista lšytŠŠ tunnettuja mutaatioita sellaisista roduista, joita ei ole aiemmin tutkittu.

MyDogDNA-tutkimusryhmŠ raportoi nyt lšytŠneensŠ koirilla tunnetun verenvuotohŠirišn, hyytymistekijŠ VII:n (cFVII) puutoksen, kahdessa uudessa rodussa: suomenajokoirissa ja walesinspringerspanieleissa. Lšydšs nostaa esiin jatkotutkimustarpeen mutaation esiintyvyyden ymmŠrtŠmiseksi molemmissa roduissa 

Koirien hyytymistekijŠ VII (cFVII) puutos on peittyvŠsti periytyvŠ verenvuotohŠiriš

Koirien hyytymistekijŠ VII:n (cFVII) puutos on lievŠ tai kohtalainen verenvuotohŠiriš, jolle on ominaista epŠnormaali verenvuototaipumus. Sen aiheuttaa keskeisen hyytymistekijŠn puutos F7-geenissŠ, joka sŠŠtelee olennaisesti veren hyytymisprosessin alkamista. Verenvuototaipumus tiedostetaan tyypillisesti vasta, kun vamman tai leikkaustoimenpiteen huomataan aiheuttavan pitkittynyttŠ verenvuotoa sairaassa koirassa. TŠmŠn lisŠksi saatetaan todeta taipumusta mustelmiin sekŠ nenŠ-, ruumiinontelo- tai emŠtinverenvuotoon. KliinisiŠ oireita voidaan vŠhentŠŠ verensiirtojen avulla tai yhdistelmŠ-DNA-tekniikalla valmistetulla FVIII-valmisteella. NŠmŠ eivŠt kuitenkaan ole tehokkaita pitkŠn aikavŠlin hoitovaihtoehtoja.

Koirien FVII-puutos seuraa peittyvŠŠ periytymismallia, mikŠ tarkoittaa, ettŠ koiran tulee periŠ sairautta aiheuttava mutaatio sekŠ emŠltŠŠn ettŠ isŠltŠŠn, jotta sairaus ilmenee. HyytymistekijŠ VII:n puutoksen aiheuttava mutaatio on alun perin lšydetty beagleiltŠ, ja sen on sittemmin raportoitu lšytyneen myšs airedalenterriereiltŠ, alaskan klee kailta, suursnautsereilta sekŠ skotlanninhirvikoirilta.

Jatkotutkimuksia tarvitaan validoimaan cFVII-mutaation vaikutus uusissa roduissa

Tunnetun verenvuotohŠirišn lšytyminen DNA-testauksen kautta suomenajokoirista ja walesinspringerspanieleista asettaa tarpeen lisŠtutkimuksille. VerenvuotohŠirištŠ aiheuttavalla mutaatiolla ei vŠlttŠmŠttŠ ole samaa vaikutusta kaikissa roduissa. Koirarotujen geneettiset taustat eroavat toisistaan merkittŠvŠsti, mikŠ voi vaikuttaa mutaation ilmenemiseen. Myšs muut geneettiset tekijŠt voivat vaikuttaa sairauden vakavuusasteeseen, puhkeamiseen ja etenemiseen.

Mutaation kliinisten seurauksien ymmŠrtŠminen ja sen esiintyvyyden kartoitus kahdessa uudessa rodussa edellyttŠŠ huolellista seurantaa sekŠ tiivistŠ yhteistyštŠ tutkijoiden, kasvattajien ja elŠinlŠŠkŠreiden vŠlillŠ. On tŠrkeŠŠ huomioida, ettŠ uutta mutaatiolšydšstŠ ei voida tietyn koirarodun kohdalla kutsua sairautta aiheuttavaksi ennen kuin sen kliinisestŠ ilmenemisestŠ on tarvittava ymmŠrrys.


 

Uuden teknologian hyšdyntŠminen DNA-testauksessa edistŠŠ koirien terveyttŠ

Suomalainen Genoscoper-laboratorio on maailman ensimmŠinen elŠinten DNA-diagnostiikkaan erikoistunut laboratorio, joka pystyy uusinta teknologiaa hyšdyntŠmŠllŠ tarjoamaan koirille perimŠnlaajuisen DNA-analyysin niin tunnettujen perinnšllisten sairauksien testaamiseen kuin koiran  sisŠsiittoisuustason mittaamiseen. YhtŠaikainen sairauksien ja ominaisuuksien paneelitestaus on mahdollista yhdestŠ ja samasta DNA-nŠytteestŠ.

Tunnettujen mutaatioiden lšytyminen uusilta roduilta on myšs esimerkki, siitŠ miten yksittŠistŠ tunnettua sairausgeeniŠ kattavampi DNA-testaaminen auttaa kasvattamaan kokonaiskuvaa koirien perinnšllisten sairauksien esiintyvyydestŠ roduissa. Tietoisuus uusista mutaatiolšydšksistŠ on tŠrkeŠŠ, jotta pystytŠŠn vŠlttŠmŠŠn harvinaisten sairauksien yleistymistŠ roduissa esimerkiksi suosittujen jalostusyksilšiden kŠytšn kautta.

 

 

LisŠtietoa saat osoitteessa: www.mydogdna.com

Lehdistšn yhteydenotot:
Saila Sorsa, Asiakassuhteet ja viestintŠ, Genoscoper Laboratories
mobile +358 50 5736697, saila.sorsa(at)mydogdna.com

 

MyDogDNATM lyhyesti

Genoscoper-laboratorion kehittŠmŠ MyDogDNA-testauskonsepti auttaa kartoittamaan koirilla tunnettuja  perinnšllisiŠ sairauksia ja koirarotujen monimuotoisuutta. Maailman ensimmŠinen koiran perimŠnlaajuinen DNA-kartoitus MyDogDNA-testauspalveluiden taustalla mahdollistaa lukuisten koirilla tavattujen perinnšllisten sairauksien ja ulkomuodon periytymiseen liittyvien ominaisuuksien yhtŠaikaisen testaamisen tuoden lisŠksi tietoa niin yksittŠisen koiran kuin rodunkin sisŠsiittoisuudesta. Globaali MyDogDNA-tietokanta tarjoaa kasvattajalle avuksi tietoa ja tyškaluja sisŠsiitoksen ja rodun perinnšllisen sairaustaakan vŠhentŠmiseksi.