Englanninspringerspanieleiden terveyskysely

Tämän terveyskyselyn tarkoitus on kartoittaa englanninspringerspanielien tämänhetkistä terveystilannetta. Jokaisen panosta tämän työn edistämiseksi tarvitaan. Kaikki mahdollinen tieto on tärkeää ja tietoja kerätään niin lemmikeistä, harrastuskoirista kuin jalostuskoiristakin mukaan lukien elossa olevat ja jo edesmenneet, niin terveet kuin sairastelleetkin. Tarkoitus on kerätä mahdollisimman paljon tietoa, jotta saadaan kattava yleiskuva rodun terveydentilasta.

Terveyskyselyn vastaukset lähetetään englanninspringerspanielien jalostustoimikunnan käyttöön, joka ylläpitää niistä muodostettavaa tilastoa.  Tilastoa tullaan hyödyntämään mm. rodun jalostuksen tavoiteohjelman tekemisessä sekä rodun kasvattajien informoinnissa. Jalostuksen tavoiteohjelma tulee olla tehtynä jokaisen PEVISAan kuuluvan rodun osalta ja uusia PEVISA-ohjelmia ei hyväksytä ellei sitä ole tehtynä. Riittävän kattavan tavoiteohjelman tekemiseksi on välttämätöntä, että saadaan rodun terveydentilasta riittävät tiedot.

Meillä kaikilla on yhteinen tavoite parantaa rakkaan rotumme terveyttä. Tee hyvä työ rodun puolesta ja täytä alla oleva lomake.
Kiitämme avustasi jo etukäteen.
Springerspanielit ry.

Lisätietoa terveyskyselystä voit kysyä englanninspringerspanielien jalostustoimikunnalta sähköpostitse: ess_terveys "at" springerspanielit.com
Tekniset lisätiedot terveyskyselystä: Sanna Kavén, puh. 044-3634243, sannak "at" wildomars.com


A. Koiran tiedot
Koiran nimi: *pakollinen
Sukupuoli: uros  narttu *pakollinen
Rekisterinumero: *pakollinen

B. Omistajan tiedot
Omistaja: *pakollinen
Lähiosoite: *pakollinen
Postiosoite: *pakollinen
Puhelinnumero:
Sähköposti:

C. Annettujen tietojen koskiessa kuollutta koiraa
Kuolinsyy:
Ikä kuollessa: vuotta  kuukautta

D. Perushoito
Terveydentila: Koiran yleinen terveydentila on mielestäsi
Ruokinta: Koiran ruoka on pääosin
Jos muu niin mikä?  

Muuta mainittavaa ruokinnasta:
Ravintolisät, vitamiinit yms.: Koira normaalin ruoan lisäksi ravintolisiä/vitamiineja, jos saa niin mitä?
Madotus: Koira saa matohäädön kerran   kuukaudessa.
Muuta mainittavaa matohäädöistä (esim. onko ollut ongelmia matojen kanssa, miten hoidettu):
Rokotus: Koira säännöllisesti rokotettu.
Koiralla
todettu rokotusreaktioita.
Muuta mainittavaa rokotuksista (esim. miten rokotusreaktiot ilmenneet):
Turkinhoito: Koira trimmataan vähintään kerran   kuukaudessa.
Muuta mainittavaa trimmauksista:

Ongelmat turkin hoidossa (esim. takkuuntumiset, puhtaana pysyminen):
Suuhygienian hoito: Kuvaile koiran suuhygienian ja hampaiden hoitotoimenpiteitä (hampaiden pesu, puruluut jne.):
Liikunta: Kuvaile koiran saamaa liikuntaa (liikunnan määrä, paljonko päivittäin ajallisesti, millaista liikuntaa):
Harrastukset: Kerro koiran harrastuksista (lajit, harjoitusmäärät, kilpaileeko):

E. Viralliset tutkimustulokset
Lonkat: Koiran lonkat (röntgenkuva).
Virallinen tulos:  

Koiran ikä tutkimushetkellä oli
vuotta  kuukautta
Jos muu tulos niin mikä? 

Koira lonkistaan.
Jos oireilee, niin kuvaile ongelmaa (miten esiintyy, minkä ikäisenä alkoi, miten hoidettu):

Kyynärät: Koiran kyynärät (röntgenkuva).
Virallinen tulos:  

Koiran ikä tutkimushetkellä oli
vuotta  kuukautta.
Jos muu tulos niin mikä? 
    

Koira
kyynärpäistään.
Jos oirehtii, niin kuvaile ongelmaa (miten esiintyy, minkä ikäisenä alkoi, miten hoidettu):
Silmät: Koiran silmät (silmäpeilaus).

Silmätutkimuksessa koiralla on diagnosoitu (eläinlääkärin kliinisesti diagnosoimat):
HUOMIO! Merkitse diagnoosin perään ikä (montako vuotta ja montako kuukautta) jolloin koiralla ensimmäistä kertaa diagnosoitiin ko. sairaus.
PRA vuotta  kuukautta   (progressive retinal atrophy, verkkokalvon etenevä surkastuminen)
HC vuotta  kuukautta   (hereditary cataract, perinnöllinen kaihi)
RD vuotta  kuukautta   (retinal dysplasia)
entropium  vuotta  kuukautta  
ektropium  vuotta  kuukautta
glaukoma  vuotta  kuukautta 
PHTVL/PHPV  vuotta  kuukautta
PPM  vuotta  kuukautta    
cilia aberanta  vuotta  kuukautta

Muut löydökset:  

 
 
DNA-tutkimukset (ja geeniperimät):
Polveutumismääritys:
Fucosidosis:
PRA:

F. Syntymäviat
Napatyrä: Koiralla .
Jos leikattu, niin miksi ja missä iässä:
Häntämutka: Koiralla .
Jos leikattu, niin miksi ja missä iässä (kerro myös onko häntämutka tapaturmainen):
Muut nikama- ja luustomuutokset: Koiralla .
Millaisia muutoksia, missä iässä
todettu ja jos leikattu niin miksi ja missä iässä:
Hampaat ja purenta: Koiralla on
Koiralla
hammaspuutoksia ja puuttuvat ovat:
Koiralla
hampaiden asentovirheitä.
Koiralla
runsaasti hammaskiveä.
Koiralla
muita suu- ja hammassairauksia.
Mitä vikoja purennassa/hampaissa tai muita havaittuja suu- ja hammassairauksia ja miten hoidettu:
Sinisilmäisyys: Koiralla   sinisilmäisyyttä.
Muut syntymäviat: Koiralla .
Mitä, missä iässä
todettu ja jos leikattu niin miksi ja missä iässä:

G. Tulehdukset (kuinka usein, miten hoidettu)
Silmätulehdukset: Koiralla todettu silmätulehduksia.
Kuinka usein, miten hoidettu:
Korvatulehdukset: Koiralla todettu korvatulehduksia. 
Kuinka usein, miten hoidettu:
Ihotulehdukset
(esim. huulipoimut):
Koiralla todettu ihotulehduksia. 
Kuinka usein, miten hoidettu, missä kohdissa, onko leikattu:
Virtsatientulehdukset: Koiralla todettu virtsatientulehduksia. 
Kuinka usein, miten hoidettu:
Anaalirauhastulehdukset: Koiralla todettu anaalirauhastulehduksia. 
Kuinka usein, miten hoidettu:
Muut tulehdussairaudet: Koiralla todettu muita tulehdussairauksia. 
Mitä, kuinka usein, miten hoidettu:

H. Muuta
Sterilointi/kastrointi: Koira  steriloitu/kastroitu.
Jos kyllä, niin miksi ja minkä ikäisenä:
Virtsakiteet tai -kivet: Koiralla todettu virtsakiteitä tai -kiviä.
Missä iässä todettu, miten hoidettu, toistuvuus:
Yliherkkyydet ja allergiat: Koiralla todettu yliherkkyyttä ja/tai allergiaa.
Mille yliherkkyyttä/allergiaa, onko allergiatestattu, missä iässä todettu, miten oireilee, miten hoidettu:
Iho-ongelmat: Koiralla todettu iho-ongelmia.
Millaisia ongelmia (esim. hilseily, hot spot, kuiva tai ärtyisä iho, karvanlähtöä/turkittomuutta),
missä iässä todettu, miten hoidettu, vaatiiko lääkehoitoa, onko yhteydessä uimiseen/kastumiseen:
Kasvaimet ja syövät: Koiralla todettu kasvaimia/syöpää.
Missä kohdissa, hyvänlaatuinen/pahanlaatuinen, missä iässä todettu, miten hoidettu:
Sydänsairaudet: Koiralla todettu sydänsairaus.
Mikä sairaus, missä iässä todettu, miten hoidettu:
Sisäelinsairaudet: Koiralla todettu sisäelinsairaus (esim. maksa, haima, munuaiset).
Mikä sairaus ja missä elimessä, missä iässä todettu, miten hoidettu:
Immunologiset sairaudet: kilpirauhasen vajaatoiminta
myosiitti / masticatory muscle myositis MMM (easinofiilinen myosiitti)
lymfaattinen myosiitti
dermatomyosiitti
AIHA
IMHA
trombosytopenia
muu immunologinen sairaus, mikä?

Missä iässä todettu, miten hoidettu, muuta erillistä tietoa sairaudesta:

Tuki- ja liikuntaelinten vaivat: Koiralla todettu tuki- ja liikuntaelinten vaivoja (esim. nivelrikko, selkävaivat).
Mikä vaiva, missä nivelessä, missä iässä todettu, miten hoidettu:
Kohtaukset/epilepsia: Koiralla todettu kohtauksia/epilepsiaa.
Millaisia kohtauksia, onko diagnosoitu epilepsia, missä iässä todettu, miten hoidettu:
Muuta yleistä terveydentilasta: Onko koiralla ollut muita vaivoja (mitä, missä iässä, miten hoidettu):

I. Kysymyksiä narttukoirista (UROSTEN OSALTA JÄTETÄÄN TYHJÄKSI)
Juoksuajat: Koiran ensimmäinen juoksu alkoi   kuukauden iässä ja juoksuvälin pituus on   kuukautta.
Muu lisätieto koskien mahdollisia ongelmia juoksujen kanssa:
Valeraskaudet: Koiralla valeraskauksia.
Miten hoidettu, toistuvuus, oireet:
Emätin- ja kohtutulehdukset: Koiralla emätin- ja/tai kohtutulehduksia.
Kuinka usein, missä iässä ensimmäisen kerran, miten hoidettu:
Lisääntymisongelmat: Koira on jäänyt astutuksesta tyhjäksi kertaa.
Muu lisätieto koskien mahdollisia lisääntymisongelmia (miten hoidettu, miten ilmennyt jne.):
Pentueet ja synnytykset: Nartulla on ollut pentuetta, joissa yhteensä  pentua (mukaan lukien synnytyksessä kuolleet).
Kuolleena syntynyt
 pentua ja synnytyksen jälkeen kuolleita on ollut  pentua.
Kuolemien syyt jos selvitetty:

Keisarinleikkaus on jouduttu tekemään
pentueelle.
Onko ollut epämuodostuneita pentuja?

Onko pennuilla ollut kitalakihalkioita?

Onko ollut muita komplikaatioita?

Narttu osaa hoitaa pennut hyvin?

Muu lisätieto koskien synnytyksiä ja pentuja:

J. Kysymyksiä uroskoirista (NARTTUJEN OSALTA JÄTETÄÄN TYHJÄKSI)
Kivekset: Koiralla on
Jos leikattu, niin miksi ja missä iässä sekä muu mahdollinen informaatio:
Eturauhaset: Koiran eturauhaset vaivanneet.
Missä iässä todettu, miten hoidettu
:
Jälkeläiset: Koiralla on yhteensä   jälkeläistä (kpl).
Koiralla
todettu ongelmia astumisen kanssa, jos on niin millaisia:

Uros on jättänyt tyhjäksi 
  narttua (kpl) ja jos on jättänyt tyhjäksi niin mistä syystä (jos selvitetty):

Kerro mikäli uroksella on jälkeläisissään epämuodostuneita pentuja, häntämutkaisia, kitalakihalkioita tms.
tai mikäli uroksen jälkeläisiä on syntynyt kuolleena tai pentuja on kuollut jälkeenpäin (määrä, syyt jne.):

 

K. Luonne
Luonteenpiirteet:
Valitse koiraa kuvaavat luonteenpiirteet:
avoin
ystävällinen
iloinen ja reipas
itsenäinen
oppivainen
miellyttämishaluinen
itsevarma
vilkas
sosiaalinen muita koiria kohtaan
sosiaalinen ihmisiä kohtaan
lapsiystävällinen
leikkisä
arka
paukkuarka
ääniherkkä (ukkonen, ilotulitus tms.)
varautunut
ujo
apaattinen
aggressiivinen
hermostunut
vahtii ruokaansa
vahtii lelujaan
vahtii kaikkea minkä kuvittelee omakseen
suojeluviettinen
vartioimisviettinen
metsästysviettinen
haukkuherkkä
eroahdistunut
omistushaluinen

Kuvaile lyhyesti tilanteita, joissa nämä luonteenpiirteet näkyvät:

Onko koiralla luonteenpiirteitä, jotka aiheuttavat ongelmia jokapäiväisessä elämässä (esim. eroahdistus, merkkailu):

Kerro koirasi sosiaalisesta käyttäytymisestä esimerkiksi muita koiria kohtaan:

Kuvaile koirasi luonnetta vapain sanoin:

Testit ja kuvaukset: Koira suorittanut MH-luonnekuvauksen.
Koira
ollut luonnetestissä.

L. Suostumus *pakollinen 
 

Suostun siihen, että antamani tiedot ovat julkisia ja rotujärjestön käytettävissä.
Springerspanielit ry saa yhdistyksen tekemässä tilastossa julkaista koiran sen sairastaman sairauden tilastoissa vanhempineen (esim. kilpirauhasten vajaatoimintaa sairastavien koirien listalla julkaistaan koiran nimi ja sen vanhemmat).

Antamani tiedot eivät ole julkisia ja vain rotujärjestöllä luottamuksellisesti käytettävissä.
Koira saa näkyä numerona (ei muita tietoja) Springerspanielit ry:n tekemässä tilastossa, jossa mainitaan sairaudesta kärsivät (esim. kilpirauhasen vajaatoiminta).


M. Lähetystiedot
  Vakuutan, että koirasta antamani tiedot ovat yllämainitun koiran ja ne on annettu todenmukaisesti.
Paikka: *pakollinen
Aika: *pakollinen
Tietojen lähettäjä: *pakollinen

HUOM! annettava sähköposti tai puhelinnumero mahd. tietojen tarkistusta varten (mm. väärinkäytösten estämiseksi).

Sähköposti:
Puh:
  Olen koiran: omistaja   kasvattaja  *pakollinen